Magt, følelser, intimitet og meget andet er på spil, når par skændes.

Det handler jeres skænderier i virkeligheden om

 

Hvis du har en konflikt med din partner, er det langt fra altid en god ide, at en af jer køber blomster eller laver en god middag.

Når skænderierne brager løs i et parforhold, ønsker parterne ikke nødvendigvis, at den anden siger undskyld.

Oftest handler det om, at parterne gerne vil have den anden til at fraskrive sig magt i forholdet.

Og at opgive sin magtposition kan ske på mange måder, bl.a. ved at give ens partner mere frihed, ved at erkende fejl og ved at vise respekt og være villig til kompromisser.

Et studie, som er offentliggjort i tidsskriftet Journal of Social and Clinical Psychology, viser, at bag ønsket om at dele magt og kontrol, ligger også ønsket om, at partneren investerer mere i parforholdet.

”Det er normalt i parforhold at være påvirkelig af, hvordan man deler magten og kontrollen når der skal træffes beslutninger,” siger forsker Keith Sandford, som er associeret professor i psykologi og neuroscience på Baylor Universitys College of Arts & Sciences.

Studiet viser, at det bagvedliggende ønske er at dele intime følelser og tanker, at blive lyttet til og at dele aktiviteter.

Resultaterne bygger på to undersøgelser af gifte eller samboende par, og det er i tråd med tidligere forskning af Keith Sandford.

Underliggende ønsker

I tidligere undersøgelser af mere end 3.500 gifte par, fandt han, at der i bund og grund er to typer af underliggende emner, som par forsøger at forholde sig til under en konflikt: ”Opfattet trussel”, hvor en af parterne mener, at hans eller hendes status er truet af en kritisk eller krævende partner. Og ”opfattet omsorgssvigt”, hvor en person ser partneren som værende illoyal eller uopmærksom, og viser manglende engagement i forholdet.

I det første af de to nye studier, deltog 455 gifte personer i alderen fra 18 til 77 år, i ægteskaber, der havde varet fra mindre end et år til 55 år. De blev bedt om at opliste ønskede løsninger på en enkelt konflikt eller på en løbende konflikt i forholdet – alt lige fra små uenigheder til et stort skænderi. Ud af disse svar identificerede forskerne 28 kategorier, som blev delt op i 5 typer af konfliktløsning.

De mest almindelige ønsker til partneren var:

  • At vise engagement og investering i forholdet
  • At stoppe med at gå imod partnerens ønsker
  • At kommunikere mere
  • At yde omsorg og ømhed
  • At sige undskyld

”Vi reagerer meget på, om vi taber eller vinder status i et forhold,” siger Keith Sanford.

”Når vi føler os kritiserede, har vi en tendens til at have en underliggende bekymring for om vi udsættes for trusler mod vores status, og når det sker, ønsker vi som regel, at vores partner holder igen med kritikken,” siger Sanford.

Underliggende bekymringer

I det andet studie udfyldte deltagerne et langt spørgeskema, som målte, hvor højt de værdsatte de ønsker til partneren, som tidligere var identificeret. Dette studie havde 498 deltagere, som ikke deltog i det første studie, men som også var i parforhold. Resultaterne her stemte godt overens med de tidligere resultater.

”De ting, som partnere ønsker af hinanden i forbindelse med en konflikt, vil afhænge af deres underliggende bekymringer. Og for at løse konflikterne bliver de nødt til at se på deres egne følelser,” siger Keith Sandford.

”Ægtemanden køber måske blomster, og det kan være godt, men hvis hans partner har problemer med hensyn til oplevede trusler, så gør blomster ikke meget gavn”.

Sandford har udviklet et interaktivt par-program på nettet ”Couple Conflict Consultant” på www.pairbuilder.com. Programmet giver et personligt værktøj indenfor løsning af konflikter og en stor bank af information og rådgivning til par.

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?