Skip to main content

Sådan kan konflikter i parforholdet løses nemmere

Har du en konflikt med din mand, så prøv at træde et skridt tilbage og tænk over fremtiden.

{snippet start}

Det kan ifølge en ny undersøgelse fra University of Waterloo være en måde at løse jeres konflikt eller i hvert fald en måde at løse den uden at følelserne styrer jer.

"Når par skændes om økonomi, er jaloux eller har andre parforholdsproblemer har deres følelser tendens til at få en diskussion til at blusse op. Ved at forestille sig deres forhold i fremtiden, kan folk flytte fokus væk fra deres nuværende følelser og afbøde konflikter, "siger Alex Huynh, der er ph.d.-kandidat i psykologi og ledende forfatter af undersøgelsen, som han har fået offentliggjordt i Social Psychological og Personality Science.

Tidligere forskning har vist, at man ved tage et skridt tilbage, og indtage en distanceret flue-på-væggen-perspektiv, kan opnå forsoning. For eksempel har tidligere forskning antydet, at folk ræsonnerer mere fornuftigt i tilfælde af utroskab, når de bliver bedt om at argumentere ud fra en tredje-persons perspektiv. 

Huynh og hans medarbejdere ville derfor undersøge om parforholdsproblemer kan afhjælpes ved blot at træde tilbage og tænke på fremtiden.

Undersøgelse deltagere blev bedt om at reflektere over en nylig konflikt med deres partner eller en nær ven. En del af deltagere blev bedt om at beskrive, hvordan de ville føle konflikten et år ude i fremtiden, mens en anden gruppe blev bedt om at beskrive, hvordan de følte i nutiden.

Holdet undersøgte deltagernes skriftlige svar i et tekst-analyseprogram for at opgøre deres brug af pronominer - som jeg, mig, hun og han. Disse valg af pronominer blev brugt til at fange deltagernes fokus på de følelser og adfærd, der er involveret i konflikten. De undersøgte også for gavnlige argumenter - f.eks. tegn på tilgivelse og omtale af konflikten i mere positive vendinger.

Forskerne fandt, at deltagere, der tænkte på deres følelser i fremtiden, påvirkede deres følelser og deres argumentation. Generelt viste resultaterne, at deltagerne var mere positive overfor deres forhold. Især når undersøgelsens deltagere tænkte på deres forhold et år ud i fremtiden var de mere tilgivende og skrev om problemet i et mere positivt lys.

Den måde, folk reagerer på konflikter, er væsentligt for forholdets  vedligeholdelse, siger forskerne.

"Vores undersøgelse viser, at et fremtidsorienteret perspektiv i forbindelse med en konflikt i parforhold kan være et værdifuldt værktøj for ens psykiske lykke og forholdets trivsel," siger Huynh.

Forskningen har også mulie konsekvenser for forståelsen af hvordan fremtidsorienteret tænkning kan være gavnligt for en række konflikter mennesker oplever i deres hverdag.