Skip to main content
Et tæt forhold mellem mor og datter kan reducere stress-niveauet både igennem berøring, men også afhængig af forholdets kvalitet.

Berøring kan reducere stress

Et tæt forhold kan ikke bare sikre at du får følelsesmæssig støtte, men også fysisk måles i din reaktion på stress.

{snippet start}

Det viser en ny underzøgelse fra Queens Universitet, hvor forskere har målt hvordan et tæt mor-datter forhold påvirkede datterens reaktion på stress.

"Vi ønskede at afprøve en ny evolutionsteori i psykologi kaldet Social Baseline Teori, som tyder på, at mennesket har tilpasset sig til at være tæt på andre mennesker," siger Jessica Lougheed, der er medforfatter på undersøgelse, som er offentliggjort i tidsskriftet Emotion.

"Ideen er, at mennesker relativt set er i underskud, når de ikke er tæt på mennesker, de har tillid til."

I deres undersøgelse målte forskerne spændingsniveauet hos 66 unge piger under en spontan tale. Før talen bedømte pigerne og deres mødre kvaliteten af ​​deres forhold og under talerne målte forskerne deltagernes stressniveau ved hjælp af galvanisk hudrespons, som måler hudens svedmængde.

For at måle effekten af ​​fysisk - og ikke kun rent følelsesmæssig - nærhed, blev deltagernes mødre instrueret i enten at holde eller ikke holde deres døtres hånd.

Forskerne fandt, at fysisk nærhed fik de unge piger til at håndtere deres stress mere effektivt, uanset hvor tæt mor-datter relationen var. Men når den fysiske kontakt blev fjernet fra ligningen, var det kun de deltagere, der havde betegnet deres forhold som meget tæt, som viste tegn på at forholdet aflastede dem.

"Vores resultater tyder på, at vi er bedre rustet til at overvinde stressende situationer, når vi er enten fysisk eller følelsesmæssigt tættere på mennesker, vi har tillid til," siger Jessica Lougheed.

De unge piger, der havde angivet et dårligt mor-datter forhold og ikke havde fysisk kontakt under talen, var de mindst effektive til at håndtere den ​følelsesmæssige stress.

"Vi var lidt overrasket over at finde, at mødres stress ikke varierede ved den fysiske nærhed - trods alt, kan det være stressende for forældre at se deres børn tale, men det kan have mindsket mødrenes stress, at kunne tilbyde fysisk støtte," siger Lougheed.

Resultaterne tyder på, at fysisk kontakt kan overvinde visse vanskeligheder trods et relativt dårligt forhold og at et godt forhold påvirker stress og følelser på samme måde som fysisk kontakt med en nærtstående.

Lougheed gør dog opmærksom på, at generelle var mor-datter forholdenes kvalitet relativt høje i deres undersøgelse, og at fysisk kontakt kan fungere meget forskelligt i familier med problemer.

Hun advarer også imod at generalisere disse resultater til andre partnerskaber - som for eksempel parforhold, platoniske venner og andre familiemedlemmer - samt hvordan ​​socioøkonomisk status og køn blandt andre faktorer aflaster vores stress.