Dampen fra e-cigaretter påvirker tilsyneladende immunsystemet.Dampen fra e-cigaretter påvirker tilsyneladende immunsystemet og øger modtageligheden for infektioner.

E-cigaretter påvirker immunsystemet

 

Et forsøg med mus viser, at de bliver mere modtagelige for infektioner, når de udsættes for damp fra e-cigaretter.

Stadigt flere danskere napper en e-cigaret enten for at forsøge at holde op med at ryge, eller fordi de kan dampe på dem langt flere steder end, hvis de ryger almindelige cigaretter.

Ny forskning med mus viser imidlertid, at dampen fra elektroniske cigaretter svækker immunsystemet i lungerne og indeholder nogle af de samme skadelige kemikalier, som findes i almindelige cigaretter.

"Vores resultater tyder på, at e-cigaretter ikke er neutrale med hensyn til virkningen på lungerne," siger Shyam Biswal, der er professor i miljø- sundhedsvidenskab på John Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Selv om resultater fra dyreforsøg ikke nødvendigvis gælder for mennesker, så tyder de aktuelle resultater på, at e-cigaretter kan gøre brugerne mere modtagelige for lungeinfektioner.

Udtalte bivirkninger

"Vi har observeret, at e-cigaretter øger modtageligheden for luftvejsinfektioner hos mus. Det berettiger til yderligere undersøgelser hos følsomme individer, såsom KOL-patienter, der har skiftet fra cigaretter til e-cigaretter eller til nye brugere af e-cigaretter, som måske aldrig tidligere har røget,” siger Biswal.

Forskerne udsatte en gruppe mus for en dampmængde fra e-cigaretter, der svarede til

menneskers eksponering for e-cigaret damp i to uger. En kontrolgruppe af mus blev kun udsat for luft.

Musene blev også udsat for enten bakterier, som forårsager lungebetændelse og bihulebetændelse eller influenza-virus eller ingen af delene. Resultaterne viste, at de mus, der blev udsat for e-cigaret damp var langt mere tilbøjelige til at have et svækket immunforsvar for bakterier og virus, og nogle af musene døde oven i købet.

"E-cigaret damp alene har en mild indvirkning på lungerne, herunder inflammation, men undersøgelsen viste, at når eksponeringen blev efterfulgt af en bakteriel eller viral infektion, så var de skadelige virkninger af e-cigaretter endnu mere udtalte. E-cigaret eksponering hæmmede musenes evne til at fjerne bakterier fra deres lunger, og den virale infektion førte til øget vægttab og død, hvilket indikerer et nedsat immunforsvar, " siger Thomas Sussan, der var assisterende forsker i undersøgelsen.

Undersøgelsen er offentliggjort i tidsskriftet PLoS One.

Del denne artikel med dine venner
Hvad synes du?