Skip to main content

Så meget falder dit aktivitets-niveau som pensionist

{snippet modul199}
 
{module 187}

Både kvinder og mænd har en betydelig nedgang i deres fysiske aktivitet, når de holder op med at arbejde. Størrelsen af nedgangen hænger sammen med deres tidligere arbejde og køn, viser en ny undersøgelse.

"Det er ganske interessant at se den samlede nedgang i fysisk aktivitet," siger Stephen Kritchevsky, der er direktør for Medical Center i Winston-Salem i North Carolina.

"Jeg er bekymret for, om folk, der går på pension husker at tilpasse deres energiindtag,” siger han. ”For det kan føre til vægtøgning og relaterede sundhedsproblemer, hvis de ikke gør det.”

Det er forskere fra University of Cambridge, der har analyseret data fra 3.334 mennesker i alderen 45-79. De udfyldte spørgeskemaer om deres fysiske aktivitet på forskellige tidspunkter.

Da undersøgelsens første fase kørte mellem 1997 og 2000, var alle deltagerne ansat. Da forskerne igen kiggede på data mellem 2002 og 2006 var 785 gået på pension, og deres fysiske aktivitet blev målt i 2006 og 2007.

{module 235}

Fysisk aktivitet blev målt i såkaldte metaboliske ækvivalenter eller MET, som afspejler den mængde energi, der forbruges af kroppen. For eksempel svarer en MET til den mængde energi, det tager at sidde stille i en time. Græsslåning svarer til omkring fem MET og løb til ca.13 MET.

Lav en plan

Ikke overraskende fandt forskerne et fald i mængden af anvendt energi, det var kun den energi, der bruges til husarbejde og andre fritidsaktiviteter, der steg en smule.

Mænd, der pensioneret fra et ikke-manuelt arbejde, brugte omkring 41 færre MET om ugen i forhold til omkring 50 færre MET om ugen blandt de, der forlod et fysisk krævende job.

For kvindernes vedkommende faldt energiforbruget for de, der ikke havde haft et fysisk krævende arbejde med 27 METs om ugen. Pensionering fra fysisk arbejde gav et fald på omkring 32 METs om ugen.

Forskerne skriver i Journal of Epidemiologi og Community Health, at de også fandt en nettostigning i mængden af tid, folk brugte på at se fjernsyn, når de gik på pension.

"Som i mange andre tilfælde kan det have utilsigtede konsekvenser, når man ændrer sit livsmønster,” siger  Stephen Kritchevsky. Han opfordrer kommende efterlønnere og pensionister til at lave en plan for deres pensionering.