Skip to main content

Op med humøret, du bliver ikke mere syg eller dør tidligere af at være ulykkelig eller utilfreds med livet.

Jubii, ulykkelige dør ikke tidligere

Selv om vi alle stræber efter lykke er det ikke afgørende for vores helbred. Manglende lykke er i hvert fald ikke direkte årsag til sygdom eller død.

{snippet start}

Tværtimod viser en ny undersøgelse t et dårligt helbred er årsag til at vi bliver ulykkelige.

Undersøgelsen, der er anført at dr. Bette Liu fra University of South Wales i Australien, er offentliggjort i tidsskriftet The Lancet.

Resultaterne er baseret på en analyse af 719,671 kvinder, der var en del af den britiske Million Women Study.

Med en gennemsnitsalder på 59 år blev kvinderne rekrutteret til studiet mellem 1996-2001. Tre år efter blev de bedt om at besvare et spørgeskema om deres helbred og følelser af stress, lykke, kontrol og afslapning.

Omkring 39 procent af kvinderne skrev, at de var glade det meste af tiden, 44 procent at de som regel var glade, mens 17 procent skrev, at de var utilfredse.

I løbet af de næste 10 år døde 31.531 af kvinderne ifølge de officielle registre, der gav forskerne mulighed for at analysere dødsårsager som kræft og hjertesygdomme.

Forskerne fandt, at kvinder, der allerede var ved dårligt helbred ved studiets start oftest var ulykkelige, stressede, følte mangel på kontrol og ikke følte sig afslappede.

Årsag og virkning

Ligesom tidligere undersøgelser var utilfredse kvinder mere tilbøjelige til at ryge, have lav socioøkonomisk status, leve alene og være i dårlig form.

Efter at have taget højde for forskelle i sundhed og livsstil konstaterede forskerne, at risikoen for død af alle årsager, hjertedød og kræftdødelighed i løbet af en 10-års opfølgning var den samme for både glade og ulykkelige kvinder.

"Efter justering for disse faktorer, er der stadig ingen solid dokumentation for, at utilfredshed eller stress øger dødelighed eller at det at være glad, afslappet, eller i kontrol reducerer dødeligheden," skriver forfatterne.

De siger, at tidligere undersøgelser, der har forbundet utilfredshed med øget dødelighed eller lykke med reduceret dødelighed, ikke tog højde for, at sygdom og dårligt hebred påvirker en persons lykke eller følelse af stress.

"Mange tror stadig, at stress eller utilfredshed direkte kan forårsage sygdom, men de sammenblander simpelthen årsag og virkning. Selvfølgelig har mennesker, der er syge, tendens til at være ulykkeligere end dem, der har det godt, men det britiske Million Women Study viser, at lykke og ulykke ikke i sig selv har nogen direkte effekt på dødeligheden," siger undersøgelsens medforfatter professor Sir Richard Peto fra det britiske University of Oxford i en kommentar til resultaterne.