Skip to main content
Aerobic træning ser ikke bare ud til at kunne forebygge Alzheimers, men også at kunne bremse sygdommens udvikling og symptomer.

Aerobic kan bremse Alzheimers

Træning og motion kan ikke bare forebygge, men ligefrem reducere symptomerne på Alzheimers og demens.

{snippet start}

Det afslører blandt andet en ny dansk undersøgelse fra Nationalt Videnscenter for Demens, der har undersøgt hvordan intensiv træning tre gange en time ugentligt i 16 uger påvirkede 100 deltagere med Alzheimers.

Deltagerne var mellem 50 og 90 år med en gennemsnitsalder på 70,9 år og tilfældigt valgt ud af 200 deltagere, hvoraf de øvrige 100 fungerede som kontrolgruppe.

Efter fire ugers aerobic-træning var deltagernes hjertefrekvens oppe på 70-80 procent i de sidste 12 uger.

Dr. Steen Hasselbalch og hans kolleger konstaterede, at aerobics-træningen medførte langt færre af de neuropsykiatriske symptomer, der ofte forekommer ved Alzheimers sygdom.

Forskerne observerede, at de psykiatriske symptomer i kontrolgruppen - såsom angst, irritabilitet og depression - forværredes, mens symptomerne hos aerobics-deltagerne blev forbedret lidt. Især de deltagere, der deltog i mindst 80 procent af træningerne og trænede med en hjertefrekvens på mindst 70 procent oplevede betydelige forbedringer i deres mentale hastighed og opmærksomhed.

"Selv om vores resultater skal verificeres i større grupper kan de motionens positive virkninger på disse symptomer vise sig at være et effektivt supplement til medicin mod antidemens," siger dr. Hasselbach.

I en anden undersøgelse viste aerobic sig også at reducere fysiske årsager til Alzheimers, der ofte medfører hjernelæsioner i form af tau stumper, hvor proteinet tau kollapser til snoede tråde og ødelægger et vitalt celle transportsystem og dræber hjerneceller.

Høje niveauer af tau i hjernen er forbundet med hurtigere udvikling af Alzheimers sygdom og derfor er forskere optaget af at forsøge at reducere tau som en del af behandlingen af demens og kognitiv tilbagegang.

Forskere fra Wake Forest School of Medicine i Winston-Salem, North Carolina, udvalgte tilfældigt 65 voksne med mild kognitiv svækkelse til enten at lave aerobic eller strækøvelser fire gange om ugen.

{module also demens}

Efter 6 måneder, opdagede de, at aerobic-deltagerne havde statistisk signifikante reduktioner i tau-niveauerne i forhold til deltagerne, der lavede strækøvelser. Aerobic forbedrede også blodgennemstrømning i områder af hjernen, der er forbundet med hukommelsen og behandling af informationer, hvilket kan øge opmærksomhed, planlægning og reaktionsevne.

Aerobic eller anden intensiv træning ser således ikke bare ud til at kunne forebygge Alzheimers, men kan også reducere både symptomer og udvikling af sygdommen.

Alzheimers, aerobic