Skip to main content

Sådan beskytter vin din hjerne

Rødvinen skal behandles i dine tarme for at have en positiv virkning på din hjernekapacitet og forebygger mod hjernesygdomme.

{snippet start}

Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Fødevarevidenskabsforskning i Madrid, hvor forskere har forsøgt at finde ud af hvorfor rødvin i tidligere undersøgelser har vist sig at kunne forebygge kognitiv svækkelse som demens og neurodegenerative sygdomme som Parkinsons og Alzheimers.

Anført af dr. Esteban-Fernández har forskerne undersøgt de molekylære mekanismer, der ligger til grund for de neuroprotektive virkninger af vin.

I stedet for at undersøge vinen direkte studerede forskerne de forbindelser, der er tilbage, efter at vinen har passeret gennem tarmen: de såkaldte vinafledte menneskelige tarm-metabolitter. 

De valgte nogle af disse metabolitter ud fra deres tilstedeværelse i urinen og afføringen hos ​​mennesker, der drikker vin regelmæssigt og moderat. For at undersøge de neuronale virkninger af disse forbindelser tilføjede de dem til humane celler under stressbetingelser, som normalt fører til neuronal celle dysfunktion og død. Disse tilstande er relateret til de indledende stadier af nogle neurodegenerative lidelser.

De fandt ud af, at metabolitterne beskytter cellerne mod at dø som følge af stressforholdene. Det mest slående resultat var imidlertid, at metabolitterne er aktive på forskellige punkter i cellesignaleringen, der fører til denne celledød. Den nøjagtige sammensætning af vinmetabolitterne ser derfor ud til at være vigtig for den beskyttende neuronale virkning. Og den afhænger derfor af sammensætningen af tarmens bakteriekultur, da den nedbryder vinen i de forskellige metabolitter.

"Med andre ord fører forskelle i vores tarmsystems bakteriekultur til de forskellige metabolitter. Det understøtter ideen om, at mennesker reagerer på mad på forskellige måder," forklarer Dr. Esteban-Fernández, der har fået undersøgelsen offentliggjort i Frontiers in Nutrition.

"Denne individuelle forskel er en faktor, der ikke skal overses for at forstå helbredseffekten af visse fødevarer. Vi er derfor nødt til at øge vores forståelse for kostens effekt på normal hjernefunktion."

"Jeg vil ikke anbefale at erstatte medicin med kost, men jeg vil gerne øge bevidstheden om, hvordan din kost hjælper med at forebygge sygdomme eller mindsker risikoen for at blive syg."