Skip to main content

Så meget betyder rygning og alkohol for dit udseende

Cigaretter og et højt alkoholforbrug sætter sine tydelige spor i ansigtet og får dig til at se ældre ud, end du rent faktisk er.

{snippet start}

Det konkluderer et stort dansk studie fra Statens Institut for Folkesundhed, hvor forskerne i samarbejde med den såkaldte Østerbro-undersøgelse, der inkluderer over 24.000 danskerere over 20 år. har set på sammenhængen mellem rygning, alkohol-forbrug og alderstegn.

Studiet viser, at personer, der både drikker meget alkohol og ryger, i højere grad og tidligere end personer, der ikke ryger og drikker, udvikler tydelige alderstegn, såsom en lille lodret fold på øreflippen, gule aflejringer i huden omkring øjet og en lys aftegning om iris i øjet.

Det er alderstegn, der ligesom rynker er helt normale, almindeligt forekommende - og i sig selv uskadelige. 

En fold på øreflippen eller lyse aftegninger i øjet forekommer især blandt personer over 60 år, fordi det er aldersbetinget, men ifølge studiet ses de altså generelt tidligere hos personer, der ryger og drikker meget alkohol.

I studiet er meget alkohol defineret til at være over 14 og 21 genstande om ugen for henholdsvis kvinder og mænd.

Øger aldring af kroppen

Studiet er foretaget i samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed og Østerbroundersøgelsen og omfatter data fra 11.500 kvinder og mænd i alderen 20-93 år.

Det er professor Janne S. Tolstrup fra Statens Institut for Folkesundhed, der har ledet studiet:

"Vi kan nu konstatere, at rygning og et stort alkoholforbrug øger aldringen af kroppen. Personer, der ryger og har stort alkoholforbrug, udvikler tidligere og i højere grad de her små synlige alderstegn, såsom en fold på øreflippen. Det er visuelle tegn på aldring af kroppen," siger Tolstrup, som har fået undersøgelsen offfentliggjort i tidsskriftet Journal of Epidemiology & Community Health.

Fem alderstegn

De 11.500 deltagere blev undersøgt for hjertesygdomme og tydelige alderstegn, ligesom de svarede på spørgsmål om deres ryge- og alkoholvaner og øvrige livsstilsvaner.

Omkring 11 år senere blev de igen undersøgt.

Forskerne havde fokus på i alt fem forskellige alderstegn: Ud over ørefolden, den lyse aftegning rundt om iris i øjet og de gule aflejringer i huden omkring øjet, var der to tegn, der kun gjaldt for mænd: høje tindinger, skaldethed eller "måne".

Det viste sig dog, at udviklingen af høje tindinger og "måne" ikke var påvirket af, om man røg eller drak alkohol, så her er det nærliggende at tro, at skaldethed er påvirket gener eller antallet af mandlige hormoner.

Til gengæld sås den lille ørefold og den lyse aftegning rundt om iris hyppigt hos personer, der drak meget.

Risiko for alderstegn

Forskerne har regnet i risikovurderinger. Og beregningerne viser, at risikoen for at udvikle ørefold var øget med henholdsvis 25 procent og 26 procent blandt de personer, der drak henholdsvis mellem 14-21 og 21-28 genstande om ugen, sammenlignet med en ugentlig alkoholindtagelse på op til syv genstande.

Hvad angår den lyse aftegning om iris havde kvinder og mænd henholdsvis 13 og 21 procent forhøjet risiko for alderstegnet, hvis de drak mere syv genstande om ugen.

Rygning var forbundet både med ørefold, aftegningen i iris i øjet og gule aflejringer i huden omkring øjet. Eksempelvis var risikoen for gule aflejringer i huden omkring øjet cirka fordoblet blandt rygere, der havde røget en pakke cigaretter dagligt i 15 år eller mere.

Der var ikke forhøjet risikoen for de tre alderstegn blandt personer med let til moderat alkoholindtag, altså op til henholdsvis 14 og 21 genstande om ugen.