Skip to main content

7 områder hvor det bliver bedre med alderen

{snippet modul199}
 
{module 187}

Kroppen bliver måske skrøbeligere med alderen, men faktisk bliver du også stærkere på en række vigtige områder.

Maven bliver større, huden bliver mindre elastisk og håret bliver gråt. Forfaldet begynder allerede tidligt i vores voksenliv og allerede fra vi er omkring 40 år begynder vi at miste højde.

Men i stedet for at fokusere på alle ulykkerne, så skulle du hellere glæde dig over at du faktsik også bliver stærkere på flere områder med alderen.

Kvinder har f.eks. vist sig at få en større udholdenhed med alderen og har pludseligt vist sig at kunne løbe maraton-løb på bedre tider end tidligere.

Selv om nogle forskningsresultater viser, at vores krop når sin maksimumydelse omkring 35 års-alderen, så viser andre undersøgelser ingen markante fald i ydeevnen i de efterfølgende årtier. I en test af 65-69 -årige løbere var 25 procent hurtigere end 50 procent af de 20-54-årige løbere. Eksperter mener, at ældre ofte træner bedre, fordi deres kroppe er tunede af tidens brug, så de ved, hvor mange reserver, de har til rådighed. 

Ud over en større udholdenehed er her seks andre områder hvor vi - oftest - bliver bedre med tiden.

1. Klogere

Ganske vist bliver ældre mennesker ofte fremstillet som bagstræberiske og langsomme i den øvre region, men faktum er jo selvfølgelig at vi bliver klogere med alderen. Vel at mærke hvis vi bruger hjernen og ikke bliver ramt af neurologiske sygdomme som Alzheimers.

En nylig undersøgelse viste at folk over 50 år tager fornuftigere beslutninger, når det handler om økonomiske valg. Både fordi de ved mere og fordi de tager flere aspekter i betragtning. Det understreget af en anden undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Neuron i 2005, hvor yngre og ældre forsøgspersoner fik vist computerskærme med en række bevægelige figurer og skyggebilleder. Selv om de yngre var i stand til at påpege mindre figurer hurtigere, så var de ældre bedre og hurtigere til at identificere billeder, der var store og havde høj kontrast. Konklusionen var, at ældre mennesker er bedre til at vurdere hele billedet, når de konfronteres med en situation end yngre mennesker. Et studie fra University of California i 2013 viste, at midaldrende, der jævnligt spillede computerspil, blev bedre i stand til at huske. Og efter en måneds praksis, var de faktisk i stand til at multitaske endnu mere effektivt end teenagere.

2. Mindre følsomme tænder

Dine tænder er mest følsomme i 30-39 års-alderen. Når du bliver ældre vokser tandbenet, der er tandens indre hårde væv og som ligger uden om nerverne, hvilket beskytter mod smerte og følsomhed. Det er desværre også tandbenets gule farve, der betyder at dine tænder ikke længere fremstår hvide. Til gengæld medfører det også mindre smertefulde tandbehandlinger.

3. Mindre vedligeholdelse

Med alderen får vi for det meste mindre kropsbehåring - hvilket betyder mindre voksning og barbering. Hovedbunden producerer også mindre olie med årene, hvilket betyder, at du ikke behøver at vaske håret så ofte. Efterhånden som kvinders hormonniveauer bliver mere stabile, oplever de fleste kvinder også at deres hud bliver renere. Den samme olie-udskillese sker også for mænd efter 50 års-alderen.

4. Færre forkølelser

Med undtagelse af influenza er midaldrende blevet immune over for langt de fleste infektioner og derfor ikke så ofte syge. Ifølge den amerikanske lungeforening bliver den gennemsnitlige voksne forkølet mellem to og fire gange om året, mens små børn rammes seks til otte gange om året. Influenza-virus er en anden sag fordi de muterer og man derfor ikke kan opnå immunitet.

5. Større seksuel tilfredsstillelse

En undersøgelse offentliggjort i 2012 fandt, at kvinders tilfredshed i soveværelset stiger med alderen - også selv om den seksuelle lyst aftager. To tredjedele fik oftest eller altid orgasme. Resultaterne svarer til en anden undersøgelse, der fandt at et flertal af kvinder i alderen 60-89 år var moderat til meget tilfredse med deres sexliv. Ekspertene vurderer at kvinder generelt er bedre til at tilfredsstille deres partnere. Og par bliver bedre til at formidle deres seksuelle ønsker med tiden.

6. Lavere stressniveau

Når vi er blevet voksne kvinder bliver vi - hvis man skal tro en gallup-undersøgelse fra 2010 - mere tilfredse med livet og mindre stressede. Undersøgelsen viste at negative følelser som stress og vrede aftager efter de tidlige år i 20'erne, mens personer over 50 er meget mindre utilfredse. Undersøgelsens hovedforsker mener, at det kan skyldes ændringer i vores livsbetingelser eller psykologiske forandringer i den måde, vi ser verden på, hvis det ikke ligefren bunder i biologi - for eksempel hjernens kemi eller endokrine ændringer. Stress er normalt kroppens måde at reagere på (livs-) farlige situationer, så selv om døden nærmer sig med hastigere skridt, så kan vores livserfaring formentlig, hjælpe os til et lavere stress-niveau fordi vi bedre er i stand til at vurdere om situationer er farlige for os. Og det er de jo sjældent.